Ji bo sazî û kesên ku dixwazin alîkariya komeleyê bikin ev opsiyon hene;

1- Bi sponsoriya produksiyonan

2- Bi piştgirîya sazîyî ya ji bo komeleyê

3- Bi piştgiriya xebatên lêkolînê

4- Bi piştgiriya xebatên perwerdehiyê

5- Bi piştgiriya çalakiyên saziyî

6- Bi bexşkirin

7- Bi danîna peywendîyên bi piştgirên potansiyel

8- Bi karên xwebexş ji bo komeleyê

9- Bi danasîna komeleyê