›Bi Dilraziyan re Perwerdehiya Tevlîbûna Zarokan

Zarok kî ye?

“Yê me” ye?

An xweser e?

Di mekanîzmeya biryardayinê de tevlîbûna zarokan, di Peymana Parastina Mafên Zarokan de hêmaneke bingehîn e. Lê heke têgihana zarokan û tevlîbûna zarokan bi hev re neyê lêkolandin, guhdarîkirina zarokan an jî zêdekirina tevlîbûna wan zehmet dibe.

Komeleya Berî Her Tiştî Zarok bi vî awayî “me mezinan” li ser têgihana zarokan a mewcûd û cudahiyên em di vê têgihanê de bikin dê tevlîbûna zarokan çawa zêdetir bikin disekine.

Ji sedema vê pêdiviyê bi tevlîbûna dilraziyên xwe em perwerdehiyên “têgihana zarokan û tevlîbûna zarokan” li dar dixin.

Bi axaftinê û bi pêşketinê hem zarokatiya me tê bîra me hem jî em dibînin ku rê û rêçikên vê yekê ne li dûrî me ne.

Ji bo alîkariya wî ya dilrazî û parvekirina tecrûbeyên wî em ji Özenç Kabasakal re spasdar in.

Perwerdehîyên Me